Information om Coronaviruset (Covid -19)

Till att börja med vill vi tacka alla våra värdefulla medarbetare. Ni betyder mycket för Oss och ni ska veta hur uppskattade Ni är. Ni gör ett strålande arbete. Vi vill informera Er om Coronaviruset och ber Er att läsa nedanstående text.

Covid-19, så kallat Coronaviruset har nu börjat få spridning i Sverige.
Därför är det viktigt att vi alla gör vårt bästa för att hindra att viruset sprids.
Vi uppmanar därför Er alla att följa de råd som Folkhälsomyndigheten, Regeringen och WHO ger.

-Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Kom ihåg att tvätta lika länge som Du sjunger Blinka lilla stjärna.
– Använd handsprit efter att du har tvättat händerna och särskilt om du inte har möjlighet att tvätta händerna.
– Undvik att röra vid ansikte och ögon.
– Hosta eller nys i ditt armveck eller i en pappersnäsduk.
– Avstå från resor till områden som UD avråder från. Läs mer här
– Undvik miljöer där många människor vistas på begränsad yta.

Flertalet arbetsplatser upprättar riktlinjer om vad som gäller när en medarbetare är eller riskerar att vara smittad av Coronaviruset.
Därför är det viktigt att Du som arbetar hos våra kunder följer de riktlinjer som finns på deras arbetsplats.

För samtliga anställda på Bemannia gäller dock följande:
Om du de senaste två veckorna vistats i ett land som UD avråder från att resa till ber vi dig att kontakta din Konsultchef på Bemannia omgående. Detta gäller även om du varit i ett land med större virusspridning.
Detta ber vi dig att göra före du återvänder till arbetsplatsen. Vi vill även att du ska ringa 1177 Vårdguiden för rådgivning.
Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon som är smittad med Coronaviruset.
Återgång till kundarbetsplatsen kan ske först när din Konsultchef på Bemannia har givit dig tillåtelse att återgå.

Om du upplever symtom som andningsbesvär, hosta eller feber ska du stanna hemma och omgående kontakta Vårdguiden 1177.
Mer information om Coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närmsta chef på Bemannia.