Sponsring

Bemannia är engagerade i en rad olika sponsoravtal med föreningar, organisationer och klubbar både på lokal samt nationell nivå. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. På denna sida kan du läsa mer om hur Bemannia arbetar med sponsring och hur vår policy ser ut. Söker gör du skriftligen, antingen vid brev eller vår hemsida.

För att läsa om några av våra samarbeten och sponsring av verksamheter kan du klicka här.

Vill du ansöka om sponsring?

Tror du att vi är en lämplig samarbetspartner för din verksamhet?

Läs först våra riktlinjer för sponsring nedan. Överensstämmer din verksamhet med de riktlinjer som vi har kan du skicka ett förslag som innehåller följande:

 • information om projektet och din organisation.
 • en lista över befintliga sponsorer.
 • en beskrivning av nyttan som sponsringen medför för Bemannia och vilken koppling aktiviteten har till oss som företag och våra erbjudna tjänster.
 • tidsram och budget.

Vår sponsringspolicy

Bemannia är engagerad som sponsor i ett antal sammanhang. Av vikt för ett eventuellt sponsringsavtal är att aktivitet ska vara varumärkesbyggande och ha en koppling till Bemannias egen verksamhet. Bemannia tar även ett ansvar att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Bemannia har därför uteslutet riktat sig inom Sport, Humansponsring samt inom Miljö.

Bemannias sponsring ska:

 • vara inom sport (så väl inomhus som utomhus, lagsporter men även individuella sporter), humansponsring (barn och unga) eller miljö (för en mer hållbar utveckling)
 • följa företagets etiska normer
 • upplevas som empatiskt samt ge en rättvis bild av företaget
 • skapa möten med potentiella kunder
 • bygga på långsiktiga samarbeten
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, samhälle och miljö.
 • sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal

Bemannia undviker att sponsra:

 • politiska eller religiösa organisationer
 • aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska
 • riskfyllda sporter
 • projekt som kan påverka affärsverksamhet negativt
 • sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar

Bemannia tar endast emot sponsringsförslag skriftligen via e-post eller brevlåde-post.