Statliga ramavtalet

Bemannia är leverantör inom yrkesområdena Kontorstjänster och IT i flertalet regioner. För ramavtalsområdet gäller en kombination av fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vid avrop som omfattar uppdrag upp till och med 800 timmar per yrkeskategori och region ska avrop ske genom rangordnat förfarande. Avrop för uppdrag som överstiger 800 timmar per yrkeskategori och region sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avropsförfrågningar och övriga frågor
gällande ramavtal hänvisas till Ramavtalsansvarig Anna Wisén.

Konktaktuppgifter:
E-mail: avrop(a)bemannia.se
Telefon: 0771-84 53 00

Yrkesområde Kontorstjänster


Bemannia är leverantör inom regionerna:

Stockholms län
Gotlands län
Värmlands län
Västra Götalands län
Örebros län
Östergötlands län

statliga ramavtal inom ekonomi

Yrkesområde IT


Bemannia är leverantör inom regionerna:

Mellersta Sverige

ramavtal inom it