Om oss och vår historia

Staffan Bruzelius, Koncernchef för Bemannia, har över 40 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och hade fram till år 1999 Sveriges femte största företag inom bemanningsbranschen, vilket senare såldes till en utländsk aktör inom branschen.

År 2002 startades Bemannia av Staffan Bruzelius och har sedan dess byggts upp till det företag det är idag. Med den bakgrunden och alla de tusentals timmars arbete som efterlämnat kompetens och erfarenhet åtar vi oss uppdrag med både kvalitet och snabbhet. Med grund i en stark småföretagaranda och entreprenörskap löser vi varje uppkommen beställning.

Idag är Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med över 4000 myndigheter, förvaltningar, bolag och kommuner runt om i Sverige. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna och SEKO.

bemannia vd staffan

%

Tillsatta uppdrag

%

Nöjda kunder

Uppdrag/år

Kandidater

Våra värdeord

Open your mind.png

Open your mind
Hos oss strävar vi efter att ha ett öppet sinne. Att respektera alla vi möter och varandras olikheter. Ett öppet sinne för oss innebär också att vara inkluderande, accepterande och att möjliggöra en kreativ miljö. Där alla medarbetare känner sig trygga och vågar komma med nya idéer och flexibla lösningar. Ett klimat som gör oss motiverade och som tar oss vidare på vår framgångsresa.

 

Together we care.png

Together we care
Vi bryr oss om varandra och värnar om alla våra relationer. Oavsett om det handlar om ett spännande samarbete, ett nytt projekt eller en nyanställd är detta lika viktigt. Vi vill i alla våra möten vara positiva och förstående. Om vi dessutom stöttar och lyfter varandra på vägen kommer vi tillsammans att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen.

Always be better.png

Always be better
Varje dag kämpar vi för att bli lite bättre. Vi arbetar för att vara engagerade, målinriktade och för att ständigt utmana oss själva och varandra. För att lyckas med detta krävs mod. Att våga satsa även om det ligger en stor utmaning framför oss. När vi vågar satsa kan vi också ta oss framåt i vårt arbete. Då kan vi uppnå våra mål, leverera resultat och ständigt bli lite bättre än vad vi var igår.

Vår vision

Vår vision är att vara Sveriges mest betrodda bemannings- och rekryteringsföretag. Vår målsättning är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater.

Som specialist inom bemanning, personaluthyrning och rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalitet och tidsplanering.

Sponsring

Bemannia är engagerade i en rad olika sponsoravtal med föreningar, organisationer och klubbar både på lokal samt nationell nivå. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. På denna sida kan du läsa mer om hur Bemannia arbetar med sponsring och hur vår policy ser ut. Söker gör du skriftligen, antingen vid brev eller vår hemsida.

bemannia vill hjälpa till och arbetar därför med sponsring

Vill du ansöka om sponsring?

Tror du att vi är en lämplig samarbetspartner för din verksamhet?

Läs först våra riktlinjer för sponsring nedan. Överensstämmer din verksamhet med de riktlinjer som vi har kan du skicka ett förslag som innehåller följande:

 • information om projektet och din organisation.
 • en lista över befintliga sponsorer.
 • en beskrivning av nyttan som sponsringen medför för Bemannia och vilken koppling aktiviteten har till oss som företag och våra erbjudna tjänster.
 • tidsram och budget.

Vår sponsringspolicy

Bemannia är engagerad som sponsor i ett antal sammanhang. Av vikt för ett eventuellt sponsringsavtal är att aktivitet ska vara varumärkesbyggande och ha en koppling till Bemannias egen verksamhet. Bemannia tar även ett ansvar att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Bemannia har därför uteslutet riktat sig inom Sport, Humansponsring samt inom Miljö.

Bemannias sponsring ska:

 • vara inom sport (så väl inomhus som utomhus, lagsporter men även individuella sporter), humansponsring (barn och unga) eller miljö (för en mer hållbar utveckling)
 • följa företagets etiska normer
 • upplevas som empatiskt samt ge en rättvis bild av företaget
 • skapa möten med potentiella kunder
 • bygga på långsiktiga samarbeten
 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, samhälle och miljö.
 • sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal

Bemannia undviker att sponsra:

 • politiska eller religiösa organisationer
 • aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska
 • riskfyllda sporter
 • projekt som kan påverka affärsverksamhet negativt
 • sponsoravtal som inte ger utrymme för aktiviteter/kundträffar

Bemannia tar endast emot sponsringsförslag skriftligen via e-post eller brevlåde-post.