Konsultmäklare

För kund och konsultbolag
Gör en intresseanmälan

Bemannia Konsultmäklare

Bemannia är en konsultmäklare med lång erfarenhet, en kvalitetscertifierad förmedlingsprocess, med god kännedom om marknaden och om konsultbolagen. Vi gör det enkla enklare och säkerställer rätt person direkt. På så sätt blir partnerskapet mellan kunder och konsulter inte bara en affärsrelation, utan en möjlighet att skapa något större och mer meningsfullt för alla inblandade parter. Genom att samarbeta på detta sätt kan vi tillsammans göra en verklig skillnad för både individer, organisationer och samhället som helhet.

Vi verkar inom flera sektorer och inom många yrkesområden. Vi är plattformen mellan uppdragsgivare och konsulter där vi bidrar till en förenklad och effektiv process för att föra samman rätt konsulter till de rätta uppdragen.

Till konsultföretagen

Bemannia har lång erfarenhet av att förmedla konsulter och därmed god kännedom om marknaden. Med Bemannia som samarbetspartner kan du räkna med en seriös konsultmäklare då fokuset alltid handlar om att det ska bli rätt person direkt. Här kan du räkna med en tydlig kommunikation under processens gång.

Konsultförmedling

Till dig som kund

Bemannia värnar om processerna, kunskapen och kännedomen om marknaden när det kommer till konsultförmedling. Genom att säkerställa att rätt konsult förmedlas till er som kund, enligt era specifika behov genomför vi ett noggrant urval och en strategisk anpassning för att identifiera den optimala konsultpartnern. Vi gör därför det lättare för dig som kund att få tillgång till den rätta kompetensen.

Med hjälp av oss kan du känna dig trygg i att vi gör jobbet ordentligt och kvalitetssäkert. Bemannia tror på att följa den tekniska utvecklingen, genom använda de rätta verktygen kombinerat med vår samlade expertis från vårt omfattande nätverk av konsultföretag, kan vi ge dig som kund möjligheterna att uppnå dina mål med precision och effektivitet.

Intresseanmälan

Vänligen fyll i nedanstående formulär så återkommer vi snarast.

Namn(Obligatoriskt)
Jag är ...(Obligatoriskt)

Vi är certifierade

Bemannia är Kvalitetscertifierade enligt världens mest kända kvalitetsstandard både nationellt och internationellt, ISO 9001:2015. Vi är även Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, certifierade inom Informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2013 samt arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018.

ISO 9001

Standarden avser förbättringsarbete och kan ses som ett bra verktyg för att koncernen ska utvecklas och arbeta på ett smartare vis.

ISO 14001
Ett aktivt miljöarbete bidrar till en ökad miljö­kompetens hos våra anställda samt ett löpande utvecklingsarbete.
ISO 27001
Vi arbetar på ett systematiskt och effektivt sätt med informations­säkerhet för att identifiera hot och förebygga risk.
ISO 45001
Vi ser det som en självklarhet att värna om en god arbetsmiljö – för våra anställda men även för myndigheter och övriga intressenter.