Norbergs kommun har upphandlat bemanningstjänster av biståndshandläggare inom socialtjänst. Bemannia är ett av de företag som tilldelats uppdraget och ser fram emot samarbetet med Norbergs kommun.

Norbergs kommun har ungefär 690 anställda som jobbar i en enda förvaltning, bestående av kommunledningskontoret samt tre sektorer; sektor barn och utbildning, sektor demokrati och samhällsutveckling samt sociala sektorn.

Bemanningstjänsterna avser bl.a.:

  • biståndshandläggare inom äldreomsorgen
  • biståndshandläggare inom socialpsykiatrin
  • LSS-handläggare

Avtalet gäller t.o.m. 2023-08 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, ett år i taget.

Bemannia kommer således att bistå med konsulter vid behov i enlighet med de bestämmelser som finns i avtalet och med den skicklighet och omsorg som Bemannia har införskaffat sig med över 40 års erfarenhet i branschen.

”– Vi ser mycket positivt till att få Norbergs kommuns förtroende att tillsätta dessa tjänster. Vi kommer att löpande förse kommunen med kompetent och kvalificerad personal. Bolaget har tidigare ramavtal med Norbergs kommun inom andra kategorier och detta är ett mycket bra komplement till vår strävan att bli en helhetsleverantör av bemanningstjänster till Norbergs kommun, säger Staffan Bruzelius koncernchef och VD på Bemannia.

För mer information kontakta Camilla Lundquist,
E-post: camilla.lundquist@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Hemsida: www.bemannia.se
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Instagram: bemannia_ab/

Om Bemannia

Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.