7 tips på hur du bygger ditt personliga varumärke

Ditt personliga varumärke blir alltmer viktigt än tidigare. Ett starkt personligt varumärke kan ge dig framgång i karriären oavsett om du är chef, anställd eller entreprenör. Här kommer våra bästa tips på hur du kan tänka gällande ditt personliga varumärke.

7-tips-pa-hur-du-bygger-ditt-personliga-varumarke

1. Bestäm hur du vill vara. Tänk på dig själv som en produkt. Hur vill du att andra ska uppfatta dig? Reflektera och bestäm sedan vilka dina starkaste och mest unika egenskaper är. Dessa bör du sedan göra allt för att förmedla till din omgivning.

2. Ta reda på hur du uppfattas. Fråga människor i din omgivning hur de skulle beskriva dig. Stämmer din egen bild överens med hur andra uppfattar dig? Om inte bör du tänka ut vad du måste förändra för att andras bild av dig ska stämma överens med den du vill vara.

3. Använd sociala medier. Syns du inte så finns du inte. Många rekryterare använder sig dessutom av sociala medier när de rekryterar. Att använda Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn ger stora möjligheter för dig att synas och sprida vem du är. Välj en eller flera kanaler som passar dig bäst och använd dessa på ett genomtänkt sätt.

4. Visa vem du är. Våga dela med dig av det personliga. Människor vill se vem du är och hur du ser ut. Dela med dig av bilder på dig själv och dina dagliga rutiner.

5. Var transparent. Se till att vara ärlig i det du gör och skriver. Detta kommer att skapa ökat förtroende för dig då ingen vill se ett helt perfekt flöde. Att vara mänsklig gör också att du lättare skapar en relation med andra, då de kan identifiera sig med dig.

6. Lev ditt varumärke. Ta alla tillfällen du kan att visa vem du är. I alla mail, telefonsamtal eller möten har du möjlighet att imponera. Se till att du alltid blir ihågkommen av din omgivning på ett bra sätt som är i linje med den du vill vara.

7. Arbeta hårt och passionerat. Vi inspireras av människor som är passionerade i det de gör. Att bygga upp ditt personliga varumärke tar dock långt tid och är en färskvara, så se till att arbeta hårt men var uthållig.