Bemanning inom kontor och administration

Sedan start har vi erbjudit våra kunder personal inom kontor och administration. Vi erbjuder kompetent personal som snabbt kan inställa sig hos dig för att förstärka din organisation tillfälligt eller under en längre period. Självklart väljer vi våra konsulter med omsorg och erbjuder dig alltid serviceinriktade, noggranna och ambitiösa konsulter med gedigen erfarenhet och dokumenterad kunskap. Prova på en konsult från Bemannia så får du alltid en konsult som är utåtriktad med en utpräglad känsla för service.

Vi kan erbjuda din organisation konsulter med specifik yrkeskompetens inom olika affärssystem. Detta sparar dig massor av tid och våra självgående konsulter kan börja leverera redan från första dagen.

Några tjänster som Bemannia tillhandahåller till sina kunder:

Administratör •  Arkivarie • Kontorsassistent • Bibliotekarie •  Inköpsassistent • Koordinator • Kundsupport • Löneadministratör • Löneassistent • Personaladministratör • Projektkoordinator • Projektledare • Receptionist • Sekreterare • Telefonist • Utbildningsadministratör