Bemanning av jurister

Juridiken är en dynamisk marknad som snabbt förändras. Till stor del bygger detta på den allt mer globaliserade marknaden och EG-rättens inflytande på den svenska rätten. Bemannia kan erbjuda din verksamhet nyexaminerade eller erfarna jurister helt enligt dina önskemål och förutsättningar. Oberoende av din bransch eller ställda krav kan våra konsulter snabbt erbjuda dig tjänster inom juridik. Vi hjälper dig oavsett om du har ett litet bolag eller en stor koncern.

Vi har konsulter som passar din verksamhet och kan snabbt tillsätta en tjänst mot din kravspecifikation. Bemannias ledning har sedan mitten av 80-talet bemannat och rekryterat tjänster inom juridik och genom våra kvalificerade rekryterare och konsultchefer kan vi snabbt tillsätta rätt person för din verksamhet.

 

Kvalificerade jurister

Fördelen med att hyra in en jurist från oss är att du alltid får en kvalificerad jurist som har god kännedom om juridiken inom branschen. Vår gedigna erfarenhet och professionalitet gör att vi med enkelhet kan överträffa dina förväntningar oberoende av hur kvalificerad tjänsten är. Självklart är våra konsulter specialiserade och utbildade för att uppnå både Bemannias interna samt beställarens kvalitetskrav.

Genom våra metoder och processer kan Bemannia upprätthålla god kännedom om de jurister som verkar inom området samt erbjuda din organisation en jurist med rätt kunnande och erfarenhet sett till ditt uppdrag oavsett om det är en handläggare, bolagsjurist eller upphandlare som du efterfrågar.

Advokatsekreterare • Affärsjurist • Avtalsjurist • Biträdande jurist • Bolagsjurist • Försäkringsjurist • Handläggare • Upphandlingsjurist • Utredare