Våra samarbeten

Nedan hittar du information om oss och några av våra viktiga samarbeten.

Certifierade

Bemannia är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015, Arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 samt certifierade inom Informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2013.

Vi är medlem i Kompetensföretagen, en bransch och arbetsgivarorganisation inom Almega. Detta gör att vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Bemannia har även kollektivavtal med Unionen, Akademikerna och SEKO.

Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Bemannia är miljöledningscertifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007
bemannia och unionen
bemannia och unionen

Vårt miljö- och samhällsengagemang

Vårt kvalitetsarbete har medfört att vi blivit certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 och ISO/IEC 27001:2014. Detta påvisar att vi uppfyller en viss standard inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och informationssäkerhet.

Vi förebygger miljöpåverkan och föroreningar samt följer tillämplig miljölagstiftning och andra krav genom miljömedvetenhet och att klimatkompensera energiförbrukning. Med hjälp av vårt ledningssystem åtar vi oss, VD och övriga medarbetare, att uppfylla miljökrav och att arbeta med ständiga förbättringar.

De fyra certifikaten omfattar hela Bemannia koncernens verksamheter inom personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenader. Utöver ovanstående processer så omfattar certifikaten rutinerna för projektering, inköp, drift och underhåll samt utförda personaltjänster.

Omvärlden är viktig för oss

Vi har valt att sponsra ett antal hjälporganisationer. De organisationer som vi har valt att sponsra är: Team Rynkeby som cyklar för att skänka pengar till Barncancerfonden samt Hörselskadades Riksförbund. Vi hjälper även vårt fadderbarn Fate via Barnfonden.

 

bemannia stöder barnfonden
viktiga samarbeten och bemannia stödjer hrf
barncancerns vänföretag