Våra samarbeten

Nedan hittar du information om oss och några av våra viktiga samarbeten.

Vi är medlem i Kompetensföretagen, en bransch och arbetsgivarorganisation inom Almega. Detta gör att vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Bemannia har även kollektivavtal med Unionen, Akademikerna och SEKO.

Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag.
bemannia och unionen
bemannia och unionen
Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag.

Vårt miljö- och samhällsengagemang

Vi förebygger miljöpåverkan och föroreningar samt följer tillämplig miljölagstiftning och andra krav genom miljömedvetenhet och att klimatkompensera energiförbrukning. Med hjälp av vårt ledningssystem åtar vi oss, VD och övriga medarbetare, att uppfylla miljökrav och att arbeta med ständiga förbättringar.

De fyra certifikaten omfattar hela Bemanniakoncernens verksamheter inom personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenader. Utöver ovanstående processer så omfattar certifikaten rutinerna för projektering, inköp, drift och underhåll samt utförda personaltjänster.

Omvärlden är viktig för oss

Vi har valt att sponsra ett antal hjälporganisationer. De organisationer som vi har valt att sponsra är: Team Rynkeby som cyklar för att skänka pengar till Barncancerfonden samt Hörselskadades Riksförbund. Vi hjälper även vårt fadderbarn Fate via Barnfonden.

bemannia stöder barnfonden
viktiga samarbeten och bemannia stödjer hrf
nattvandrarna
barncancerns vänföretag
“Den tredje augusti 2000 föddes vårt fadderbarn Fate i en liten by i Södra Etiopien. Där bor hon tillsammans med sin mormor och sina syskon. Föräldrarna bor långt ifrån barnen i olika byas och de ses sällan. I den by Fate bor i finns ingen sjukvård i närheten, ingen skola, inget vatten eller andra faciliteter som är nödvändiga för barn, Hennes vårdnadshavare är arbetare och försörjer familjen. Hennes inkomst är mindre än 3500 kronor per år och det är svårt att täcka alla kostnader.

Bemannia har varit med och hjälpt Fate och hennes familj sedan 2012. Framförallt har vi gett henne en chans att utbilda sig genom att få gå i skolan. En rättighet för alla barn kan tyckas men tyvärr är det inte så överallt världen över. Vi brevväxlar kontinuerligt och får höra hur det går för henne och hennes familj. Med hjälp av Barnfonden får Fate och hennes familj en chans att utveckla sina kunskaper. Under åren som gått har vi på Bemannia olika gåvor, bland annat getter och hönor. Då ser Barnfonden till så att familjen får den kunskap de behöver för att ta hand om ett djur.

Vi följer Fates utveckling och beroende på hennes ålder så fångar Barnfonden upp hennes behov. När hon var under fem år lades grunden för en bra start i livet genom näring och vaccinationer. Därefter prioriterades skolgången och att känna sig trygg iskolan likväl som barns rättigheter, särskilt som flicka. Redan vid den tidiga åldern av femton år behövde Fate få lära sig om familjeplanering och förstå vikten av att fortsätta gå i skolan för att kunna vidareutbilda sig. Vi följer Fate och hennes familj i hopp om att ge henne en grund som skall hjälpa henne att på sikt bli självständig och ta trygga steg in i vuxenlivet.”