Bemanningsavtal med Västtrafik

Bemannia kommer att leverera bemanningstjänster till Västtrafik inom Administration omfattande tjänster som Kundinformatörer, Trafikinformatörer, Receptionister och Administratörer med olika inriktningar.

Västtrafik har valt Bemannia som rangordnad första leverantör bland totalt nio inkomna anbud däribland Manpower, Adecco och Perido Skills. Tjänsterna som Bemannia ska tillhandahålla placerade i Västtrafiks olika kontor i bl.a. Göteborg, Skövde, Borås, Vänersborg och Uddevalla.

Bemannia kommer att leverera bemanningstjänster till Västtrafik inom Administration omfattande tjänster som Kundinformatörer, Trafikinformatörer, Receptionister och Administratörer med olika inriktningar. Västtrafik har valt Bemannia som rangordnad första leverantör bland totalt nio inkomna anbud däribland Manpower, Adecco och Perido Skills.

Tjänsterna som Bemannia ska tillhandahålla placerade i Västtrafiks olika kontor i bl.a. Göteborg, Skövde, Borås, Vänersborg och Uddevalla. Ramavtalet som Bemannia erbjuds att teckna gäller för hela Västtrafiks behov av ovanstående tjänster och beräknas omfatta mer än 16 miljoner på avtalets totala löptid inklusive optionsåren.

– Att Bemannia fått Västtrafiks förtroende att leverera bemanningstjänster ger oss möjligheten att visa organisationen att vi håller vad vi lovar, serviceinriktade och kompetenta medarbetare snabbt och alltid på rätt plats, säger Staffan Bruzelius, VD.

– Vårt måtto syns tydligt i vår logga, Bemannia – Rätt person direkt!

Västtrafik är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag och ägs till hälften av Västra Götalands-regionen och till hälften av alla 49 kommuner i Västra Götaland. Västtrafiks uppdrag är att ansvara för all kollektivtrafik i hela Västra Götalandsregionen.

Pressmeddelandet publiceras i såväl MyNewsdesk samt Cision.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia