Bemannia tecknar avtal med Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västernorrland – Härnösand har genomfört en upphandling av telefonisttjänster, viss teleadministration och receptionisttjänster. I stark konkurrens med bl.a. ISS Facility Services och Adecco gick Bemannia ut som den vinnande leverantören. Ramavtalet omfattar två år samt ett ytterligare optionsår. Bemannia vann både i kvalitet och hade det lägsta priset.

Bemannia vinner Länsstyrelsen i Västernorrlands upphandling av telefonisttjänster.

Länsstyrelsen i Västernorrland – Härnösand har genomfört en upphandling av telefonisttjänster, viss teleadministration och receptionisttjänster. I stark konkurrens med bl.a. ISS Facility Services och Adecco gick Bemannia ut som den vinnande leverantören.

Ramavtalet omfattar två år samt ett ytterligare optionsår. Bemannia vann både i kvalitet och hade det lägsta priset.

– Att Länsstyrelsen valde oss som leverantör i denna upphandling är återigen ett kvitto på att vår höga kvalitet, ständig tillgänglighet och bra priser gör oss konkurrenskraftiga – även gentemot våra kollegor ute i landet, säger Staffan Bruzelius, vd.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia