Bemannia vinner upphandling igen

I konkurrens med 7 andra bemanningsföretag har Bemannia blivit rangordnad som nr 1 i Telge Inköps upphandling av fastighetstjänster. Ramavtalet omfattar både Telgekoncernen, Södertälje kommun och Nykvarns kommun.

Bemannia har antagits som leverantör inom området Fastighet. Företaget, som är en uppstickare i branschen för personaluthyrning, har placerat sig före företag som Manpower och Randstad i denna upphandling.

-Att få Telge Inköp, Södertälje och Nykvarns kommuners förtroende är återigen ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt och att våra utförda tjänster både är kvalificerade och kostnadseffektiva.

-Att bolaget också har expanderat över 300 kunder i en lågkonjunktur för branschen talar sitt tydliga språk, säger Staffan Bruzelius, vd

Avtalet omfattar tjänster som fastighetsekonomer, förvaltare, fastighets- reparatörer, byggprojektledare, besiktningsmän, hyresadministratörer mfl och gäller från februari 2010 till februari 2012 med möjlighet till förlängning fram till år 2014.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia