Bemannia tillsätter 130 tjänster på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har nyligen genomfört två upphandlingar – kundtjänsthandläggare samt bildgranskare till projektet ”Trängsel-Göteborg”. Uppdraget omfattar totalt 130 tjänster – 70 i Norrköping, 25 i Göteborg, 25 i Örebro och 10 i Visby.

www.Transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen har nyligen genomfört två upphandlingar – kundtjänsthandläggare samt bildgranskare till projektet ”Trängsel-Göteborg”. Uppdraget omfattar totalt 130 tjänster – 70 i Norrköping, 25 i Göteborg, 25 i Örebro och 10 i Visby.

I upphandlingarna deltog 16 respektive 10 bemanningsföretag. Bemannia vann båda av dessa upphandlingar.

-”För oss på Bemannia är det väldigt positivt att få denna stora tilldelning. Det är ett viktigt avtal för oss att tillsätta dessa 130 nya tjänster runt om i landet. Det kommer också lägligt då vi nyligen har förstärkt huvudkontor med ytterligare ett 20-tal tjänster och fått betydligt större lokalytor för vidare expansion”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef, Bemannia Group.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporterinom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur det efterlevs. Med hjälp av sina register arbetar de bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. Transportstyrelsen har 1 650 medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia