Trafikverket tecknar avtal med Bemannia

Trafikverket har genomfört en upphandling gällande personaluthyrning i storleksordningen 75 mkr/år. Bemannia blev rangordnad som nr 1 inom samtliga kategorier utom en mindre. Totalt lämnade ett 20 tal av branschens största företag sina anbud.

Målet med upphandlingen var att teckna ramavtal med ett antal företag gällande personaluthyrning med kompetens inom följande områden:

Informationshantering
HR
Ekonomi
Kommunikation
Trafikinformatör
Vägtrafikledare
Vägtrafikledare
Drifttekniker
Kontorsadministration

Ett ytterligare område, Planering ströks från upphandlingen. Anbudstiden varade under maj till juni 2015.

Bemannia var en av de 20 tal aktörer som inlämnade anbud och blev rangordnade som nr 1 inom samtliga kategorier utom en mindre. Avtalstiden är på två år med möjlighet att förlänga avtalet två gånger med 1 år i taget.

– Det är väldigt glädjande för oss att få vinna denna upphandling. Trafikverket har vi i bolaget sett som en stort och strategiskt mål att få leverera till – även om det tog ett antal år att förverkliga. Vi ser nu fram emot att få leverera kompetent personal till Trafikverket i hela Sverige avslutar Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia.

För mer information kontakta pressansvarige Camilla Arnbom