Testbatteri för fullständiga rättigheter

Bemannia har sedan årsskiftet slutit avtal med SLG Thomas International AB för certifiering av samtliga rekryteringskonsulter på företaget. Bemannia är i slutskedet av omställningsfasen med att byta ut hela sitt testbatteri avseende personlighets- och begåvningstester samt erhålla certifikat inom de olika delarna för verktyget
SLGThomas
Lanseringen av de nya testverktygen är ett led i bolagets strategi att vara en naturlig partner inom samtliga delar av rekryteringsförfarandet. I och med det nya samarbets­avtal som Bemannia slutit med SLG Thomas International AB har Bemannia möjlighet att erbjuda världens mest spridda och beprövade personalanalysverktyg till sina kunder.

Bemannias ledning och samtliga rekryterare har erhållit certifikat inom ThomasSystemet inom såväl begåvning samt personlighetstester.Detta är ett led i Bemannias arbete med kvalitet som bland annat utmynnade i ISO certifieringen vid årsskiftet 2010/11.

– Bolaget har målsättningen att arbeta nära ledande leverantörer av testverktyg och erbjuda spetskompetens till sina kunder inom rekryteringens alla olika delar.

– Vi anser att det är en grundläggande framgångsfaktor att kunna erbjuda våra kunder de bästa testverktygen på marknaden av certifierade och kvalitetssäkrade rekryteringskonsulter, säger Staffan Bruzelius, VD.

Med lansering av de nya testverktygen kan Bemannia erbjuda strukturerat testverktyg godkända av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP och som används av mer än 40 000 företag i över 60 olika länder runtom i världen.

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk, Cision samt Dagens Industri.