Svenska Spel satsar på Bemannia

Bemannia tilldelas avtal inom rekrytering av medarbetare och chefer till Svenska Spel. Bemannia tilldelas avtal för rekrytering av Chefer i högre befattning samt Data- och IT-personal. Totalt deltog 16 leverantörer i upphandlingen.

Svenska Spel genomför ca 650 Rekryteringar per år men har valt att lägga ut ett mindre antal av dessa på externa rekryteringsbolag. Tilldelningen som Bemannia erhållit avser rekryteringar av medarbetare och chefer till Svenska Spels kontor i Stockholm samt Visby.

Bemannia tilldelas avtal inom rekrytering av medarbetare och chefer till Svenska Spel. Bemannia tilldelas avtal för rekrytering av Chefer i högre befattning samt Data- och IT-personal. Totalt deltog 16 leverantörer i upphandlingen.

Svenska Spel genomför ca 650 Rekryteringar per år men har valt att lägga ut ett mindre antal av dessa på externa rekryteringsbolag. Tilldelningen som Bemannia erhållit avser rekryteringar av medarbetare och chefer till Svenska Spels kontor i Stockholm samt Visby.

– Bemannia har en lång erfarenhet och gedigen bakgrund inom den svenska rekryteringsbranschen. Detta i kombination med våra goda referenser från den offentliga sektorn medförde att vi lyckades få Svenska Spels förtroende för de upphandlade tjänsterna, säger Staffan Bruzelius VD för Bemannia.

– Bemannias har än en gång visat sin styrka inom rekryteringar. Vi befäster vår position på Gotland då Bemannia utöver rekryteringar till Svenska Spels kontor i Visby har avtal med Region Gotland om rekrytering av chefer och specialister.

Den totala avtalstiden för avtalet är två år med option på ytterligare ett års förlängning därefter på ytterligare ett år, dvs. totalt möjlighet till fyra års avtal.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia