Bemannia bemannar Stockholms Hamnars reception och kontorsservice

Bemannia skriver avtal med Stockholms Hamnar AB om bemanning av reception och kontorsservice i hamnens huvudkontor i Frihamnen. Avtalet löper från 2 april 2012 till 11 mars 2014.

Stockholms Hamnar arbetar för att utveckla Stockholm som en levande och modernsjöfartsstad för invånare, näringsliv och turism. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkerställa regionens varuförsörjning. Stockholms Hamnars vision är att vara den ledande länken mellan Mälarregionen och resten av världen samt att möjliggöra det bästa transportvalet för sina kunder.

Stockholms Hamnar är en koncern med Stockholms Hamn AB som moderbolag. I koncernen ingår förutom moderbolaget även Nynäshamns Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB.

-Det är med stor glädje vi mottog Stockholms Hamnars tilldelningsbeslut att Bemannia blev utsett som leverantör i upphandlingen av reception och kontorsservice. Vi kommer nu att få ännu en mycket givande entreprenad och delta i Stockholms Hamnars projekt samt deras framtidsvision, säger Staffan Bruzelius, vd på Bemannia

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia