Bemannia vinner upphandling för Stockholms stadsbibliotek

Stockholm Stads kulturnämnd har genomfört en upphandling för att täcka Stockholms stadsbiblioteks behov av vaktmästeritjänster. Målet med ramavtalet är att lösa Stadsbibliotekets behov av vaktmästeritjänster innefattande driften av vaktmästeri- och kontorsservicetjänster samt talbokshantering. Efter genomförd granskning och utvärdering av inkomna anbud har Bemannia vunnit avtalet.

– Bemannia vinner slag i slag stora och mindre avtal både på den offentliga och privata sidan, berättar Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia. Under den senaste tiden har vi fått förtroendet i flera viktiga upphandlingar. I SKI´s stora upphandling för kommuner, landsting och regioner har vi möjlighet att leverera personaluthyrningstjänster och rekryteringstjänster till 462 upphandlande myndigheter. Att vi nu även vinner avtalet för Stockholms stadsbibliotek visar än en gång att vår affärsmodell är uppskattad och att vi har beställarnas förtroende.

– Vårt fokus på hög kvalitet och optimalt pris gör att aktörer både på den offentliga och den privata sidan uppskattar oss och väljer oss som samarbetspartner inom personaluthyrning och rekrytering, säger Staffan Bruzelius.

– Genom vårt långsiktiga arbete med nära relationer med våra kunder och hög kvalitet i vår leverans kommer vi att fortsätta att vinna många viktiga uppdrag framöver, avslutar Staffan Bruzelius.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia