Bemannia bäst i rekrytering enligt SRV

Bemannia har i SRV:s upphandling av rekryteringstjänster blivit utsedd och utvald som enda leverantör. Upphandlingen omfattar samtliga tjänster inom bolaget.

SRV-återvinning är ett kommunalägt aktiebolag där kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn är gemensamma ägare

Bemannia har i SRV:s upphandling av rekryteringstjänster blivit utsedd och utvald som enda leverantör. Upphandlingen omfattar samtliga tjänster inom bolaget.

SRV-återvinning är ett kommunalägt aktiebolag där kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn är gemensamma ägare.

-Det känns mycket givande och ärofullt att vi har fått SRV:s förtroende att vara den enda utvalda leverantören i denna upphandling. Anledningen till att vi, Bemannia valdes är resultat av det omfattande och gedigna kvalitetsarbete vi lagt ner inom ett flertal olika områden i kombination med en god ekonomisk lösning för alla inblandade parter. Våra kvalitetssystem är en trygghetsgaranti för våra kunder och i vårt sätt att bedriva och genomföra våra rekryteringsprocesser säger Staffan Bruzelius, vd på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia