Söka jobb 2024 – satsa på specialistkompetens, sociala färdigheter och utbildning

Jobb 2024

Svårare att komma in på arbetsmarknaden i och med rekryteringsstopp

Med lågkonjunktur innebärande hög inflation, svagare köpkraft och räntor som toppade eller sprängde mångas maxnivåer och en toppnivå av antal anmälda konkurser, lämnade vi 2023 med en ökad förtvivlan. Vissa branscher har som förväntat kanske stått mer eller mindre stadigt hela vägen, medan andra påverkats till mycket högre grad. Arbetslösheten började till slut att öka under hösten 2023, enligt Arbetsförmedlingen, främst inom bygg- tillverknings- och handelsindustrin.

Något som många företag ändå verkar ha tagit fasta på, är att hellre pausa sina planer på nyrekrytering och istället göra det du kan för att behålla befintlig personal. Detta då det går mycket tid till att hitta både rätt kompetens och rätt person för varje tjänst.

Specialistkompetens mer eftertraktat av företagen

En förväntad fördjupning av lågkonjunkturen spås för 2024, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet i december 2023. Arbetslösheten förväntas fortsätta stiga, med viss variation över landet. Dock verkar inflationen gå åt rätt håll, det vill säga nedåt, och de höga räntor som präglat mångas vardag de senaste åren beräknas genomgå flera sänkningar under året. Även lönemässigt ser året vi befinner oss i positivt ut, vilket påverkar köpkraft och investeringsmöjligheter för hushåll och företag.

När det kommer till tidigare lågkonjunkturer och anställningstrender skiljer året 2023 sig från tidigare perioder. Konsultrekryteringar som varit en lösning som många företag föredragit förr, är något som fler valt att gå ifrån under 2023 eftersom det i högre utsträckning direktrektryteras. Specialistkompetens blir mer och mer eftertraktat medan generalistrollerna kanske inte kommer att få ta lika stor plats som tidigare. Eventuellt är generalisten en roll som kan komma att eftersökas via konsultbyråer i högre grad.

Hur påverkar AI framtidens jobbmarknad?

AI, eller artificiell intelligens, är ett samlingsnamn för teknologier som via datorprogram försöker att efterlikna data framtaget av en människa. Utvecklingen går snabbt, för den som missat det, och AI blir hela tiden bättre, snabbare och mer likt en människas möjligheter till att producera bland annat text, bild, kod eller analyser av olika slag.

Då den artificiella intelligensen med fördel används till att underlätta i yrken med mycket research, bild- eller innehållsproduktion, kan den inte användas på samma sätt för att ersätta yrken som innehåller fysiska arbetsuppgifter. Att förstärka sina kompetenser är att framtidssäkra sin anställning och eftertraktsamhet på arbetsmarknaden, speciellt inom områden som inte lika lätt kan ersättas av AI. Kompetenser som förhandlingsförmåga, social kompetens eller kreativitet är exempel där AI kommer att ha svårare att göra ett bättre jobb.

Effektivisering är dock ingenting nytt i utvecklingen av arbeten genom tiderna, där maskiner tagit över och gjort ett arbete både snabbare och mer korrekt än människan. Vi ska använda oss och utnyttja möjligheterna som AI innebär och se till så att vi får mer tid för till exempel patienter inom sjukvården eller för eleverna i skolan.

Var finns jobben 2024

Enligt en granskning gjord av LinkedIn kan vi se vilka jobb som ligger i topp när det är dags att byta jobb eller yrke 2024. Bland annat ligger Cyber Security Engineer högst på listan, kanske inte helt oväntat i och med den ökade pressen på standarder inom IT-säkerhet de senaste åren.

Även hållbarhetsanalytiker ligger högt på listan, vilket faller väl i linje med att intresse för miljö och hållbarhet fått större fokus bland annat medialt och därmed ökat intresset för både företag och den enskilda människan.

Andra jobb som ligger i topp 5 är growth specialist, analytics manager och plattformsingenjör.

Tittar vi på vilka yrken som haft störst ökning i antalen utannonserade tjänster på Jobbland under oktober 2023 jämfört med oktober 2022 så ser vi projektledare i topp, därefter operatör inom industri och tillverkning samt därefter undersköterska.

Satsa på utbildning

Inom vissa yrkesområden finns det ofta brist på personal med rätt kompetens, till exempel inom skola, vård och omsorg eller industrin. Arbetslöshet kan även skilja sig mellan områden i landet, så har du möjlighet att flytta till en ny stad eller område så kan detta underlätta i ditt jobbsökande. I och med pandemin och utökade möjligheter för distansarbete kan även detta vara något som ökar det geografiska område du kan söka nytt arbete inom.

Minst en miljard människor kommer att behöva omskola sig under det kommande decenniet för att klara den tekniska utvecklingen, enligt World Economic Forum. Målet är en kompetenshöjning inkluderande både utveckling av befintliga färdigheter och utveckling av nya färdigheter. Både tekniska och sociala färdigheter efterfrågas och som tidigare nämnt är det kanske mest de fysiska arbetsområdena som kommer att vara svårast att ersätta med AI.

Senaste artiklarna

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil LinkedIn, som världens främsta professionella nätverk, är en nyckelplats för att bygga och stärka din professionella image. Att ha en professionell LinkedIn-profil är viktig för att skapa ett positivt intryck och öka...

Framtidens ledaregenskaper

Framtidens ledaregenskaper

Framtidens ledaregenskaper: anpassning i en föränderlig värld Att vara en framstående ledare i dagens snabbt skiftande omvärld kräver inte bara traditionella ledaregenskaper utan även förmågan att flexibelt navigera i det osäkra och omfamna nya möjligheter. Den...