Bemannia enda bemanningsföretag som skriver avtal med Stockholms läns landsting inom samtliga kategorier

Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av bemanningstjänster inom administration, ekonomi och HR. Bemannia är det enda företag som skriver avtal med Stockholms läns landsting inom samtliga kompetensområden. Ramavtalet kommer att gälla till och med 2014-06-30 med möjlighet till förlängning i upp till två år på beställarens begäran.

Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av bemanningstjänster inom administration, ekonomi och HR. Bemannia är det enda företag som skriver avtal med Stockholms läns landsting inom samtliga kompetensområden. Ramavtalet kommer att gälla till och med 2014-06-30 med möjlighet till förlängning i upp till två år på beställarens begäran.

”Det här visar på Bemannias bredd i olika kompetensområden och kompetensnivåer. Jag är mycket nöjd med vår framväxt inom de berörda områden och att vi får möjlighet att kunna erbjuda Stockholms läns landsting vår kompetens”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef Bemannia Group.

Upphandlingens tre olika kompetensområden – Administration, Ekonomi och HR innefattade två delområden, chefer och personal inom. Bemannia lämnade anbud inom alla kompetensområden och dess delområden och blev rangordnade inom samtliga. Det inkom totalt anbud från 25 olika bemanningsföretag.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia