Bemannia tecknar ramavtal med Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har under december 2011 genomfört en upphandling avseende ”Personaluthyrning avseende chefer och administrativ personal”

Sigtuna kommun ligger geografiskt mellan Stockholm och Uppsala och har ca 40 000 innevånare. Sigtuna är en ekokommun. Det innebär att kommunen arbetar med att försöka främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle där människor har möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Kommunen ska vara vägledande och underlätta för kommuninvånarnas eget miljöarbete.

Bemannia tilldelades ramavtal av Enhetschefer inom äldreomsorgen, Hälsoskydds- och Miljöskyddsinspektörer, Ekonomisekreterare/socialassistenter, Receptionister/telefonister och Administratörer.

– Vi kan nu stolt konstatera att bolaget nu har ytterligare ett ramavtal med en kommun inom Stor-Stockholm. Totalt har nu bolaget ramavtal med 32 kommuner runt om i Sverige. Vi ser fram emot att förse även Sigtuna kommun med kompetent personal framöver. Avtalstiden är 2012-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år.

– Styrelsen i Bemannia har, för att ytterligare stärka sin närvaro inom den kommunala sektorn, nu beslutat att ökat på de befintliga aktiekapitalen med 40{0a609b04569fe772d2ae0a316a2cdee1d3689d74e7965f838fc863426686d172} respektive 100{0a609b04569fe772d2ae0a316a2cdee1d3689d74e7965f838fc863426686d172} i de rörelsedrivande bolagen – Bemannia AB (publ) och Bemannia Kontor AB och därmed signalera den långsiktighet som Bemannia har inom den kommunala sektorn, säger Staffan Bruzelius VD på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia