Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju

Säkerhetsprövningsintervju

Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju

Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju så är det bra att vara förberedd.
Här nedan följer några tips som underlättar för dig.

Kom i god tid.

Att vara ute i god tid är en förutsättning för att lugnet ska infinna sig inför en säkerhetsprövningintervju. Kolla gärna upp adressen dagarna innan för att veta vart du ska infinna dig. Kontrollera hur kommunikationen ser ut, parkeringsmöjligheter etc och var på plats minst tio minuter innan intervjun börjar. Du kommer inte kunna gå ifrån under samtalets gång så därav är det bra att uppsöka toaletten innan intervju påbörjas. Dina elektroniska tillbehör kommer vara avstängda under hela mötet och låses in i ett säkerhetsklassat skåp. Ta gärna med dig något att dricka.

Öppet klimat

En säkerhetsprövningsintervju ska ske under ett öppet samtalsklimat och det är viktigt att du känner dig trygg under hela samtalet. Det är inget förhör utan det är bara frågor som du kan svara på. Samtalsledaren som håller i intervjun är utbildad och van att hålla i dessa intervjuer. Vi förstår om det kan kännas lite utelämnade och läskigt inför en säkerhetsprövning men vi på Bemannia månar om att du som kommer till oss ska känna dig trygg.

Frågor

Frågorna som vi kommer samtala om är bland annat, vem du är, hur din boendesituation ser ut, hur din uppväxt varit, hur skoltid varit, hur dina resvanor ser ut, vilka vänner du har, hur din ekonomi och dina levnadsvanor ser ut likväl som narkotika och alkoholvanor. Vi kommer titta på lojalitet, sårbarhet och pålitlighet. Kom ihåg, alla frågor vi ställer berör dig och det är bara du som kan svaren. Det viktigaste är att du har ett öppet sinne och är tydlig i dina svar.

Avslutande råd för din intervju

Ett säkerhetsprövningssamtal tar energi, vi går igenom tiden i ditt liv från barndom till där du står idag. Skulle det vara något som du önskar förtydliga så finns det utrymme för det innan samtalet avslutas. Görs en registerkontroll så vill vi informera om att det är SÄPO som utför denna och vi skickar endast in blanketterna. Svaret kan dröja upp till tolv veckor vilket kan vara bra att känna till.
Ps. Att ha något gott i väskan till efter en säkerhetsprövningsintervju rekommenderas!

Sist men inte minst, lycka till!

Senaste artiklarna

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil LinkedIn, som världens främsta professionella nätverk, är en nyckelplats för att bygga och stärka din professionella image. Att ha en professionell LinkedIn-profil är viktig för att skapa ett positivt intryck och öka...