Bemannia står som segrare ännu en gång och skriver avtal med Österåker kommun

Österåker kommun har genomfört en upphandling inom bemanningstjänster. De tjänster som efterfrågas är Administratör, Arkivarie, Registrator, Controller, Ekonomi/redovisningsassistent samt Redovisningsekonom. Bemannia kvalificerade sig och vann i samtliga kategorier.

Det är fantastisk roligt att få vinna den här upphandlingen och vi är alla mycket stolta. Dessutom att vi skriver ett avtal inom samtliga tjänster visar på vår mångsidighet, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

Sedan tidigare har Bemannia ett rekryteringsavtal med Österåker kommun.
Avtalet träder i kraft 2013-01-01 och gäller t o m 2015-12-31.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia