Bemannia utökar samarbetet med Österåker

Bemannia har utsetts som enda leverantör av personal- uthyrningstjänster inom området Ekonomi till Österåkers kommun. Utöver detta har Bemannia utsetts som en av tre leverantörer som tävlar om avrop genom konkurrens- utsättning av tjänsterna till kommunens Socialförvaltning.

Upphandlingen som genomfördes av kommunstyrelsen var fördelad på tre anbudsområden vilka var; Konsulter inom Vård och omsorg till Produktionsförvaltningen, Socialsekreterare, Biståndshandläggare och Enhetschefer till Socialförvaltningen samt Controller till kommunens Ekonomienhet.

Bemannia har erbjudits att teckna avtal inom Bemanningstjänster till Socialförvaltningen och Ekonomienheten på Österåkers kommun. Upphandlingen som genomfördes av kommunstyrelsen var fördelad på tre anbudsområden vilka var; Konsulter inom Vård och omsorg till Produktionsförvaltningen, Socialsekreterare, Biståndshandläggare och Enhetschefer till Socialförvaltningen samt Controller till kommunens Ekonomienhet.

Totalt beräknas ramavtalet omsätta 4,8 miljoner under en avtalsperiod om 3+1 år.

Bemannia har utsetts som enda leverantör av bemanningstjänster inom området Ekonomi. Utöver detta har Bemannia utsetts som en av tre leverantörer som tävlar om avrop genom en förnyad konkurrensutsättning av tjänster till kommunens Socialförvaltning.

– Bemannia har efter denna upphandling ramavtal med nio kommuner inom socialsekreterare i Stockholmsregionen och vi har med detta avtal stärkt vår ställning ytterligare, säger Staffan Bruzelius tillika bolagets VD.

Österåker är en av landets snabbast växande kommuner med knappt 40 000 invånare. Kommunen har drygt 2000 medarbetare och är organiserad genom fem förvaltningar. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med Österåkers kommun inom bemanning av personal inom Administrativa tjänster, Personaladministration, Fastighetstjänster och IT genom SKL-Kommentus.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia