Vårt miljö- och samhällsengagemang

Vårt kvalitetsarbete har medfört att vi blivit certifierade enligt ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 och ISO/IEC 27001:2014. Detta påvisar att vi uppfyller en viss standard inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och informationssäkerhet.

Jag anser att alla bemanningsföretag ska ta sitt miljöansvar och delta aktivt i detta arbete. Att värna om miljön är ett måste för framtida generationer. Vi kommer att fortsätta vårt miljöarbete inom många områden i framtiden och välkomnar alla former av samarbeten som kan ge framtida generationer både god hälsa och en hållbar miljö.

Staffan Bruzelius

Koncernchef, Bemannia Group

Certifierade enligt ISO

Som specialist inom bemanning, personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad garanterar vi att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalitet och tidsplanering.

Vi förebygger miljöpåverkan och föroreningar samt följer tillämplig miljölagstiftning och andra krav genom miljömedvetenhet och att klimatkompensera energiförbrukning. Med hjälp av vårt ledningssystem åtar vi oss, VD och övriga medarbetare, att uppfylla miljökrav och att arbeta med ständiga förbättringar.

De fyra certifikaten omfattar hela Bemannia koncernens verksamheter inom personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenader. Utöver ovanstående processer så omfattar certifikaten rutinerna för projektering, inköp, drift och underhåll samt utförda personaltjänster.

Vi utför dagligen mängder av tjänster åt våra kunder, därför har det varit viktigt för oss på Bemannia att få ett erkännande, genom certifieringen, om att våra utvecklade rutiner och processer är säkerställda och som garanterar kundnöjdhet i varje delmoment av processerna. De fyra certifieringarna gynnar såväl kunder som anställda inom koncernen.

– Bemannia hade inga avvikelser vid certifieringen i något av de certifierade bolagen: Bemannia AB (publ), Bemannia Kontor AB samt Bemannia Executive AB och det gör mig stolt som företagsledare att se hur mina medarbetare har lagt sin själ i detta arbete – som nu lett fram till denna certifiering. Alla dessa ska ha en stor eloge för sitt idoga arbete, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef.

Kvalitet, Kontinuitet, Flexibilitet och ständig Tillgänglighet är ledord i vår verksamhet.

Läs vår miljöpolicy här

 

csr: certifierade enligt iso 14001, 9001 och ohsas18001