Nybro tilldelar Bemannia rekryteringsavtal

Som enda utvalda rekryteringsbolag har Bemannia fått Nybro kommuns förtroende att leverera rekryteringstjänster till kommunen. Ramavtalet som Bemannia erbjuds att teckna gäller för hela kommunen och löper på 36 månader. Kommunen har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 24 månader.

Totalt inkom åtta anbud däribland leverantörer som Adecco, Manpower, Proffice, Vinator och StaffUp. Bemannia har valts utifrån tilldelningsgrund lägsta pris som enda leverantör av rekryteringsstöd.

Som enda utvalda rekryteringsbolag har Bemannia fått Nybro kommuns förtroende att leverera rekryteringstjänster till kommunen.

Ramavtalet som Bemannia erbjuds att teckna gäller för hela kommunen och löper på 36 månader. Kommunen har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 24 månader.

Totalt inkom åtta anbud däribland leverantörer som Adecco, Manpower, Proffice, Vinator och StaffUp. Bemannia har valts utifrån tilldelningsgrund lägsta pris som enda leverantör av rekryteringsstöd.

Ramavtalet täcker Nybro kommuns behov av rekryteringsstöd främst inom områdena Chefs- och Specialistrekryteringar men även andra tjänster på medarbetarnivå. Avrop på ramavtalet kan gälla såväl hela rekryteringsuppdrag men även delar därav så som urval, djupintervju och tester.

– Vi är mycket glada och stolta över att Bemannia fått Nybro kommuns förtroende att leverera kvalificerad rekryteringsstöd för tillsättningar av chefer och specialister. Vi ser denna tilldelning som en bekräftelse på vår kompetens och mervärdet detta medför för våra kunder, säger Staffan Bruzelius, VD på Bemannia.

Bemannia har därmed pågående ramavtal med totalt 24 kommuner och tre landsting samt 70-tal myndigheter, förvaltningar och offentliga bolag runtom i Sverige.

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk samt Cision.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia