Micasa Fastigheter anlitar Bemannia

Micasa Fastigheter tilldelar Bemannia avtal inom internservice omfattande Kundtjänst, Reception samt Vaktmästeri. Avtalet innebär att Bemannia övertar totalansvaret för internservicen på Micasas huvudkontor.

Totalt omfattar entreprenaden åtta miljoner kronor under avtalstiden som löper i två år med möjligheten för parterna att förlänga avtalet med ytterligare två år. Genom ramavtalet bevisar Bemannia återigen sin styrka som leverantör inom personalentreprenader och därmed får Micasa Fastigheters förtroende trots hård konkurrens från bland annat företag som G4S Security Services och Brainpeople.

Micasa Fastigheter tilldelar Bemannia avtal inom internservice omfattande Kundtjänst, Reception samt Vaktmästeri.

Avtalet innebär att Bemannia övertar totalansvaret för internservicen på Micasa Fastigheters huvudkontor. Totalt omfattar entreprenaden åtta miljoner kronor under avtalstiden som löper i två år med möjligheten för parterna att förlänga avtalet med ytterligare två år. Upphandlingen genomfördes av upphandlingskonsulter från AffärsConcept.

‐ Vi är förstås oerhört stolta över att kunna erbjudande våra befintliga och nya kunder tjänster av högsta kvalitet, attraktiva priser och inte minst möjligheterna till flexibla lösningar på ett givet behov.

– I och med avtalet förstärker Bemannia sin position bland kommunalägda fastighetsbolag då företaget sedan tidigare haft avtal med Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem och SISAB.

Genom ramavtalet bevisar Bemannia återigen sin styrka som leverantör inom personal-entreprenader och därmed få Micasa Fastigheters förtroende trots hård konkurrens från bland annat företag som G4S Security Services och Brainpeople.

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk samt Cision

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia