Lyft din karriär till nästa nivå – hur mentorskap och coaching kan aktivera din utveckling

Mentor

Mentorn kan bidra med erfarenhet, men du ställer frågorna

Mentorn är den som utmanar dig i din utveckling och dina tankesätt och du som blir coachad brukar kallas adept. Att bli coachad är ingenting du ska ta för givet. Det gäller att du som adept går in i processen med en vilja att utvecklas och att du avsätter tid för att engagera dig, då du är den som förlorar mest på att inte ta tillvara en möjlighet till utveckling. Mentorns ansvar ligger inte i att se till att lära dig någonting, utan att hjälpa dig att själv ta stegen mot de mål du själv satt upp. Du bör komma med frågorna, mentorn hjälper dig att formulera vilka frågor du behöver ställa. Gå in med en ödmjukhet när du efterfrågar coaching och berätta varför du tror att ni hade varit en bra match.

Nya perspektiv och tankesätt bidrar till nya lösningar

Genom en mentor som coachar dig och som har relevant erfarenhet med sig i ryggen, kan du få tillgång till nya perspektiv och insikter som du annars kanske inte fått. Mentorn kan också utmana dig i ditt tankesätt och ställa frågor som du kanske inte tänkt igenom tidigare. Det är inte ovanligt att vi låser oss vid ett visst tankemönster, för att vi just brukar angripa problem eller hinder på det sättet.

Med hjälp av nya perspektiv kan vi låsa upp nya vägar och sätt att ta oss an saker, kanske med en helt ny slutprodukt som resultat. Detta kan leda till en otrolig utveckling både på ett personligt och professionellt plan, men du måste vara öppen för att kunna vara mottaglig för andra typer av lösningar än de du är van vid.

Förbered dig mentalt och praktiskt på att motta mentorskap

  • Fundera på vad du vill få ut av din mentor och er kontakt. Det kommer hjälpa dig att hitta rätt person att coacha dig, att kunna utvärdera om er kontakt varit givande och att sätta förväntningar redan innan ni påbörjat ert arbete.
  • Var redo att utmana dig själv och dina tankemönster.
  • Våga öppna upp och träna på att kunna ta emot konstruktiv kritik. Hur hanterar du kritik idag och hur bra är du på att själv ge feedback?
  • Planera in tid för möten, förberedelser inför och uppföljning mellan. Det här är en process som kommer att kräva engagemang vilket tar tid. Har du möjlighet till det i ditt livspussel? Hur mycket tid har du? Tänk igenom och sätt upp några riktlinjer för vad du tror kommer vara möjligt.

Coaching genom livet eller vid specifika tillfällen

En person som coachar oss och kommer med goda råd hade vi nog kunnat gynnas av hela livet, inom de flesta delar av både vardag och fritid. Det kanske handlar om att du önskar närma dig en ny utmaning som att bestiga ett berg, bryta gamla vanor du inte trivs med eller söka det där drömjobbet du tänkt på länge. Du kan behöva en push då och då för att se till att komma framåt och det är inte alltid säkert att du har en naturlig mentor i din närhet. Genom att etablera en relation med en person som du kanske enbart har kontakt med just för coaching, blir det väldigt tydligt vad syftet är med er kontakt vilket kan hjälpa till att skapa fokus.

Se till att välja person som coachar dig med omsorg, tänk efter vad denna person själv varit med om och vad du tror att du skulle kunna lära dig av dem. Byter du senare inriktning eller sätter upp nya mål kanske det är dags att se sig efter en ny person med andra insikter och erfarenheter.

Den person som coachar dig har antagligen en kvalité du eftersträvar

Beroende på varför du önskar etablera en kontakt med någon som hjälper till att coacha dig, kan olika mentorer vara rätt för dig. Är du till exempel i början av din karriär kan en mentor inom din bransch ge dig rätt verktyg för att lyckas och komma framåt. Som etablerad företagare har det visat sig vara bra med en mentor från en annan bransch då till exempel konkurrens inte blir en faktor som spelar in i er relation. Någon som har mycket erfarenhet inom det du önskar utvecklas inom är en bra grund när du söker alternativ, men inte bara erfarenheten är viktig att ha i beaktande.

Personen som ska coacha dig behöver också vara medveten om att det här är en process som tar tid och engagemang. Din mentor bör komplettera dig och dina egenskaper, kanske besitter de en egenskap eller kvalité du önskar utveckla närmare. Att prata igenom vad du önskar uppnå med er relation redan innan ni sätter igång är en bra förutsättning för att linjera förväntningar.

Bra är även om ni bestämmer riktlinjer för det rent praktiska. Var, när och hur ofta ska ni höras? Träffas ni i person eller digitalt eller per telefon? Vad förväntas ni göra eller utforska under tiden mellan era möten? Hur går ni tillväga om det dyker upp något som gör att ni måste ställa in ett möte, eller någon av er inte utfört det ni bestämt? I och med att det blir tydligt vad och varför ni gör det här, minskar ni risken för friktion och hinder som kan uppkomma längs vägen.

Nå fram eller tänka om – utvärdera och reflektera

Som vi redan gått igenom är processen och relationen med en mentor något som kräver sin tid och sitt engagemang. Alla är vi måna om att spendera vår värdefulla tid på rätt saker, på familjen, karriären, fritidsintressen eller återhämtning. Därför är det så viktigt att du redan innan du hoppar på tåget med en mentor skapar dig en bild av vart du är på väg.

Vad vill du få ut av att ha kontakt med en mentor som coachar dig? Vad vill du att de coachar dig mot? Försök sätta ett eller flera tydliga mål och gärna även en tidslinje för när du önskar ha uppnått mål eller delmål. På så sätt blir det lättare för dig att utvärdera om det var värt din tid och energi, vad du kan göra annorlunda framåt och sätta nya mål som tar dig ännu längre. Kanske ändras dina mål under resans gång, det är helt okej! Gör en plan och dela med dig till din mentor. Ni är på den här resan tillsammans och varje litet delmål är en vinst värd att fira.

Vågar du ta steget vidare i din karriär? Du vet aldrig vad som väntar runt hörnet, kanske söker du oss och vi dig?

Läs mer om våra tjänster.

Senaste artiklarna

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil

Tips för att skapa en imponerande LinkedIn-profil LinkedIn, som världens främsta professionella nätverk, är en nyckelplats för att bygga och stärka din professionella image. Att ha en professionell LinkedIn-profil är viktig för att skapa ett positivt intryck och öka...

Framtidens ledaregenskaper

Framtidens ledaregenskaper

Framtidens ledaregenskaper: anpassning i en föränderlig värld Att vara en framstående ledare i dagens snabbt skiftande omvärld kräver inte bara traditionella ledaregenskaper utan även förmågan att flexibelt navigera i det osäkra och omfamna nya möjligheter. Den...