Lidingö Stad väljer Bemannia

Lidingö Stad har under hösten genomfört en upphandling av lärare, biståndshandläggare och chefer inom äldre- och handikappförvaltningen. Bemannia blev högt placerad och fick ramavtal inom samtliga tjänstekategorier.

Upphandlingen omfattade kvalificerade tjänster såsom Områdeschefer och Enhetschefer inom äldreomsorgen, Biståndshandläggare, Ämneslärare Komvux, Ämneslärare gymnasiet, Ämneslärareårskurs 1-5 och 6-9.

Lidingö Stad har under hösten genomfört en upphandling av lärare, biståndshandläggare och chefer inom äldre- och handikappförvaltningen.

Upphandlingen omfattade kvalificerade tjänster såsom Områdeschefer och Enhetschefer inom äldreomsorgen, Biståndshandläggare, Ämneslärare Komvux, Ämneslärare gymnasiet, Ämneslärareårskurs 1-5 och 6-9. Avtalstiden är 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år dvs 4 år totalt.Elva bemanningsföretag inkom med anbud och avtal tecknades med 5 av dessa leverantörer inom varje tjänstekategori.

Bemannia blev högt placerad och fick ramavtal inom samtliga tjänstekategorier.

– Vi på Bemannia ser mycket positivt till att få Lidingö Stads förtroende att tillsätta dessa tjänster. Vi kommer att löpande förse kommunen med kompetent och kvalificerad personal. Bolaget har tidigare ramavtal med Lidingö Stad inom andra kategorier och detta är ett mycket bra komplement till vår strävan att bli en helhetsleverantör av bemanningstjänster till Lidingö Stad, säger Staffan Bruzelius VD på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia