Landstinget i Östergötland skriver avtal med Bemannia

Bemannia har tilldelats en upphandling som avser en receptionisttjänst vid Landstingshuset i Linköping. Tjänsten innefattar en traditionell receptionstjänst samt att svara för en intilliggande presentshop. Presentshopens ändamål är att tillgodose Landstingets interna och externa representation.

Totalt inkom fem anbud men enbart fyra kvalificerade sig. Bemannia vann upphandlingen och skriver nu avtal med Landstinget i Östergötland.

– ”Det är alltid positivt att få en till entreprenad ute i landet och vi ser fram emot detta samarbete”, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia.

Östergötlands Landsting ansvarar för hela Östergötlands län med tretton kommuner och är länets största arbetsgivare med över 11 000 medarbetare. Landstinget ansvarar främst för tandvård, hälso- och sjukvård. Landstinget är även huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

Avtalet träder i kraft 2013-06-01 och gäller till och med 2014-10-31 med chans till förlängning med ytterligare 12 månader.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia