Bemannia skriver avtal med Konkurrensverket

Konkurrensverket har genomfört en upphandling gällande personaluthyrningstjänster. Totalt inkom åtta stycken anbudsgivare men det var endast fem stycken som uppfyllde samtliga ställda ska-krav. Bemannia blev vinnare och tilldelades uppdraget.

Personaluthyrningstjänsterna avser administrativ personal så som receptionist, vaktmästare, assistenter och handläggare till Stockholm. Bemannia blev vald som enda leverantör i upphandlingen och kommer att leverera kompetent och ambitiös personal till Konkurrensverket.

Konkurrensverket är en upphandling och konkurrens myndighet under Näringsdepartementet. De arbetar med förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt arbete och samverkan inom dess områden.

– ”Att Bemannia vann denna upphandling är mycket positivt. Det är betydelsefullt att samarbeta med Konkurrensverket. Jag är säker på att det här samarbetet kommer bli långvarigt och värdefullt”, säger Staffan Bruzelius, Koncernchef.

Avtalet gäller i två år och kan förlängas med ytterligare ett år i taget i upp till två år. Den maximala avtalstiden kan därmed uppgå till fyra år.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia