Strategiskt samarbete med Kommerskollegium

Bemannia vinner Kommerskollegiums upphandling av konsulttjänster för information och kommunikation. I konkurrens med 14 andra företag inom information och kommunikation har Bemannia idag fått förtroende och rangordnats som nr 1 i upphandlingen som genomfördes av upphandlingsstödet på VHS-Upphandling.

Bemannia kommer att förse Kommerskollegium med konsulter inom strategisk planering, utveckling samt genomförande av olika informations- och kommunikationsaktiviteter.

Företaget har placerats sig före företag som Intellecta, Corporate, Essen International mfl.

www.kommers.se

– Vi visar återigen vilken styrka vi har i våra anbud med tjänster av högsta kvalitet, attraktiva priser och inte minst möjligheterna att ge kunden flexibla lösningar på uppkomna behov. Konkurrensen var hård men vi hade offererat det vinnande konceptet, igen, säger Staffan Bruzelius, vd.

Upphandlingen sträcker sig i två år med möjlighet till två års förlängning. Genom tilldelningsbeslutet bevisar Bemannia återigen sin styrka som leverantör inom bemanningstjänster till den offentliga sektorn.

Bemannias styrka inom offentlig sektor visade sig redan under hösten 2008, då företaget vann SKL-Kommentus upphandling av konsulttjänster och rangordandes som nummer ett i merparten av de upphandlade anbudsområdena och har sedan dess rangordnats som leverantör nummer ett i flera offentliga upphandlingar.

– Vi ser fram emot att få förse Kommerskollegium med kompetent och erfarna medarbetare i flera år framöver, säger Staffan Bruzelius

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia