Ramavtal med Stockholms Läns Landsting

Stockholms Läns Landsting (SLL) har beslutat den 13 januari 2011 att träffa ramavtal med Bemannia för samtliga områden inom upphandlingen av administrativt stöd till Nya Karolinska Solna. Bemannia blev rangordnad 1:a i denna upphandling.

Avtalen omfattar uthyrning av personal inom området allmänt administrativt stöd samt området projekt-administrativt stöd och ger Bemannia en möjlighet att fortsätta expansionen inom personaluthyrningstjänster för Landstinget. Bemannia kommer att erbjuda både svensk- och engelsktalande konsulter till Nya Karolinska Solna förvaltningen.

Stockholms Läns Landsting (SLL) har beslutat den 13 januari 2011 att träffa ramavtal med Bemannia för samtliga områden inom upphandlingen av administrativt stöd till Nya Karolinska Solna. Bemannia blev rangordnad 1:a i denna upphandling.

Avtalen omfattar uthyrning av personal inom området allmänt administrativt stöd samt området projektadministrativt stöd och ger Bemannia en möjlighet att fortsätta expansionen inom personaluthyrningstjänster för Landstinget. Bemannia kommer att erbjuda både svensk- och engelsktalande konsulter till Nya Karolinska Solna förvaltningen.

Ramavtalet löper på ett år med möjlighet till en förlängning på ytterligare ett år.

– Vi är naturligtvis mycket glada för förtroendet vi fått från Upphandling och Juridikavdelningen på Stockholms Läns Landsting.

– Det betyder extra mycket för oss att vi får skriva avtal på grund av vår höga kvalitet på bemanningstjänster, vår ständiga tillgänglighet och snabba leveranser, säger Staffan Bruzelius, vd för Bemannia.

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk samt Cision

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia