Bemannia vinner stort i Statens miljardupphandling och Proffice åker ur

Statens inköpscentral – via Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av bemanningstjänster i hela Sverige. Upphandlingen omfattade 27 anbudsområden i tre yrkesområden i 9 regioner. Värdet på upphandlingen är cirka 500 miljoner per år i två år med ev. förlängning i ytterligare två år.

Statens inköpscentral – via Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av bemanningstjänster i hela Sverige. Upphandlingen omfattade 27 anbudsområden i tre yrkesområden i 9 regioner. Värdet på upphandlingen är cirka 500 miljoner per år i två år med ev. förlängning i ytterligare två år.

I upphandlingarna deltog 39 bemanningsföretag. Kammarkollegiet hade i denna upphandling valt att ha ”Golvpriser” – priser som inte gick att gå under. De företag som låg på denna nivå blev med lottens hjälp rangordnade mellan 1-5. Notarius Publicus fick således dra lotten 27 gånger för att få fram gällande rangordning.

Proffice – som deltog med 10 olika dotterbolag såsom Dfind och Aviation – för att få fler lotter – åkte ut ur upphandlingen innan själva utvärderingen pga. formfel från Proffice sida.

– ”Jag är naturligtvis glad för Bemannias skull att vi kunde få så stora delar av detta avtal. Dessvärre tycker jag att det inte är helt rätt att lotten ska avgöra hur rangordningen kommer att bli. Det borde finnas andra kvalitetskrav som borde gälla. Proffice har haft detta avtal i många år och vann totalt vid förra upphandlingsförsöket står nu helt utanför – det är uppseendeväckande”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef, Bemannia Group.

Erbjudandet om att teckna meddelades i det tilldelningsbeslut som Kammarkollegiet publicerade den 8 oktober. Avtalstecknandet sker tidigast efter att den tio dagar långa avtalsspärren löpt ut.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia