Om oss och vår historia

Staffan Bruzelius, Koncernchef för Bemannia, har över 35 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och hade fram till år 1999 Sveriges femte största företag inom bemanningsbranschen, vilket senare såldes till en utländsk aktör inom branschen. Bemannia är pionjärerna inom svensk bemanning och rekrytering. Med grund i en stark småföretagaranda och entreprenörskap löser vi varje uppkommen beställning. År 2002 startades Bemannia av Staffan Bruzelius och har sedan dess byggts upp till det företag det är idag.

Med den bakgrunden och alla de tusentals timmars arbete som efterlämnat kompetens och erfarenhet åtar vi oss uppdrag med både kvalitet och med snabbhet. Mer än 35 års erfarenhet skapar trygga och tillförlitliga metoder och tillvägagångssätt för leverans som ger stor kundförnöjsamhet. Bemannia är ett svenskägt och komplett fullserviceföretag inom rekrytering och bemanningsbranschen.

Bemannia rekryterar och hyr ut personal inom affärsområdena: Organisation & HR, Information & Marknad, Ekonomi, Juridik, Fastighet & Teknik, Bank & Finans, IT & Data, Kontor & Administration, Pedagogiskt arbete, Detalj- och dagligvaruhandeln, Socialt arbete samt Hälso- och sjukvård.

Bemannia har en kompetent och väl fungerande administration som snabbt, genom sitt nätverk får fram kandidater för uppdragen. Varje kund och uppdrag, litet som stort, får fokus och uppmärksamhet. Vi har ett tydlig och ändamålsenligt tillvägagångssätt med skriftliga och muntliga bekräftelser under hela processen – från början till slut. Bemannia har alltid tillräckligt med kompetenta resurser för att möta kundens krav. Vi sätter en ära i att vara en stabil och tillförlitlig partner för din organisation.

bemannia vd staffan

%

Tillsatta uppdrag

%

Nöjda kunder

Uppdrag/år

Kandidater

Vår vision

vår vision på bemannia

Vår vision är att vara Sveriges mest betrodda
bemannings- och rekryteringsföretag. Vår målsättning är att sikta högt och sträva efter att erbjuda alla våra kunder kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater. Detta framkommer tydligt i vår företagslogga: Bemannia – Rätt person direkt.

Som specialist inom bemanning, personaluthyrning och rekrytering kan vi garantera att varje utfört uppdrag uppfyller utgivna utfästelser och garantier på kvalitet och tidsplanering.

Våra tre verksamhetsområden

Bemannia är ett fullservice företag inom bemanningsbranschen som erbjuder sina kunder ett flertal tjänster inom följande tjänsteområden:

Bemanning (Personaluthyrning)

Vi erbjuder din organisation kompetent och professionell personal. Beroende på kompetens- och erfarenhetskrav så kan vi tillsätta ditt personalbehov inom 1-3 arbetsdagar. Bemannia är inriktad på kvalificerade tjänster men vi har även lösningar för enklare behov. Vi kvalitetssäkrar kandidater och erbjuder våra kunder långtgående garantier.
Läs mer om Bemanning

Rekrytering

Bemannia sköter delar av eller hela rekryteringsprocessen. Ett helhetsåtagande innebär att vi upprättar en behovsanalys genom platsbesök och intervjuar ledande befattningar och nyckelpersoner för att bättre få en bild av din organisation. Utifrån behovsanalysen skapas en kravprofil som läggs till grund för hela matchningsprocessen. Vi kvalitetssäkrar kandidater, utför personbedömningar – allt för att säkerställa att matcha rätt kandidat med rätt jobb.

Läs mer om rekrytering

Personalentreprenad

Bemannia åtar sig att bemanna en hel avdelning, enhet, process eller verksamhet inom din organisation. Vi har idag avtal med kunder där Bemannia står för entreprenad inom kundtjänst, ekonomiavdelning och reception. Bemannia står för arbetsledningen och åtar sig att fullgöra uppdraget med kundnöjdhet och effektivitet i fokus.
Läs mer om personalentreprenad och outsourcing

bemannia våra yrkesområden