Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju?

Säkerhetsprövningsintervju

Vad är en säkerhetsprövningsintervju?

Om du sökt en tjänst i en organisation som hanterar eller berör information som klassificeras som hemlig, eller i organisationer där verksamheten sker ute vid skyddsobjekt, gäller särskilda regler vid rekrytering. Det innebär att det inte är tillräckligt med en vanlig rekryteringsprocess utan den måste förstärkas. Ett säkerhetssamtal genomförs för att gå på djupet med den tilltänkta konsulten och för att minska riskerna. Med Bemannia kan du känna dig trygg i hela säkerhetsprövningsintervju-processen. Säkerhetsfrågor blir alltmer vanligt i flertalet branscher.

Det finns tre olika nivåer på säkerhetsklasser, nivå 1-3 där nivå 1 är den högsta.
Ska en tjänst innefatta en säkerhetsklass innebär det att en säkerhetsprövningsintervju ska hållas innan anställningsbeslut kan fattas. För att vistas inom en verksamhet som är klassificerat som hemlig och som kan skydda rikets säkerhet krävs att kandidaten anses vara lämplig utifrån kriterier så som pålitlighet, sårbarhet och lojalitet. Vanligen genomförs också erinran om tystnadsplikt samt en registerkontroll som genomförs av SÄPO.

Hur ser en säkerhetsprövning ut?

Inför en säkerhetsprövningsintervju så kommer du att få en kallelse med information om vad en säkerhetsprövningsintervju innebär. Du kommer också bli informerad om att ta med dig giltig legitimation och betyg etc. En säkerhetsprövningsintervju genomförs alltid av en intervjuledare som är utbildad för ändamålet för att stärka säkerhetsskyddet.

Samtalet börjar med att vi kontrollerar legitimationen för att sedan informera om samtliga områden vi kommer att beröra under samtalet. Samtalet kan ta upp till tre timmar och anteckningar förs hela tiden. Självklart har vi på Bemannia tystnadsplikt.

Vilken typ av frågor ställs under en säkerhetsprövningsintervju?

De frågor som vi kommer att beröra är närgångna och det kräver att du som svarar visar en öppenhet och ärlighet på ett annat sätt än under en mer standardiserad intervju. De frågor som ställs berör bland annat områden så som:

  • Ekonomi
  • Sjukdom
  • Missbruk
  • Relationer
  • Umgänge
  • Kontakter

Vi kommer gå igenom de olika områden för att förstå och se om vi kan identifiera sårbarheter för att senare, när all information tagits fram med övriga delar från rekryteringsprocessen, fatta ett beslut.
Görs en så kallad registerkontroll så kan det vara bra att veta att det kan ta upp till 12 veckor innan beslut fattats.

Senaste artiklarna

7 Tips för dig som är ny i arbetslivet

7 Tips för dig som är ny i arbetslivet

Att kliva in i arbetslivet för första gången kan vara både spännande och krävande. Det är en övergångsperiod där du inte bara lär dig om ditt nya jobb, utan också om arbetsmarknaden som helhet. Här är några användbara tips för dig som är ny i arbetslivet och vill få...

Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju

Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju

Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju så är det bra att vara förberedd. Här nedan följer några tips som underlättar för dig. Kom i god tid. Att vara ute i god tid är en förutsättning för att...

6 tips på hur du blir piggare på jobbet

6 tips på hur du blir piggare på jobbet

Att känna sig trött eller orkeslös på jobbet gör vi alla ibland. Trots att det äntligen har blivit ljusare ute kan det finnas dagar då du verkligen känner att du hade behövt sova kvar i sängen en stund till.  Vi ger dig de 6 bästa tipsen på hur du kan bli piggare på...