Ramavtal med sex kommuner i Stockholm

Bemannia kommer att teckna ramavtal avseende den samordnade upphandlingen av bemanningstjänster inom Skola och Förskola med sex kommuner i Storstockholm. Kommunerna som tilldelat Bemannia ramavtal är Haninge, ansvarig upphandlande myndighet, samt Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö. Avtalet som totalt omsätter över 130 miljoner SEK under en fyraårsperiod har delats i mindre avtalsområden där Bemannia erhållit ramavtal inom fyra av totalt åtta områden.

Bemannia tilldelas ramavtal med Haninge och fem andra kommuner.

Bemannia kommer att teckna ramavtal avseende den samordnade upphandlingen av bemanningstjänster inom Skola och Förskola med sex kommuner i Storstockholm. Kommunerna som tilldelat Bemannia ramavtal är Haninge, ansvarig upphandlande myndighet, samt Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö.

Avtalet som totalt omsätter över 130 miljoner SEK under en fyraårsperiod har delats i mindre avtalsområden där Bemannia erhållit ramavtal inom fyra av totalt åtta områden.

Avtalet med de sex kommunerna, är på två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, omfattar Bemanningstjänster inom följande yrkeskategorier; gymnasielärare, grundskolelärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt barnskötare Bemannia har genom denna upphandling befäst sin styrka inom tjänster till den offentliga sektorn och har idag över 70 upphandlande myndigheter i form av statliga bolag och myndigheter, kommuner, landsting, samt olika förvaltningar och sammanslutningar inom den offentliga sektorn.

Bemannias vision är att vara Sveriges mest betrodde bemanningsföretag och genom vårt samarbete med de sex kommunerna befäster vi våra marknadsandelar i Storstockholmsregionen.

– Att vi tidigare varit leverantör till fem av de sex kommunerna är ett tecken på styrkan att kunna leverera tjänster av yttersta kvalitet samtidigt som Bemannia kunnat erbjuda kommunerna konkurrenskraftiga priser, säger Staffan Bruzelius, VD på Bemannia.

– Vi är mycket glada över att kommunerna väljer oss som samarbetspartner och vi ser fram emot att med vår breda kompetens, och i nära samarbete med kommunerna bemanna upphandlande tjänster inom Skola och Förskola

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk samt Cision.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia