Gotland väljer Bemannia vid nyrekrytering

Region Gotland har genomfört en upphandling avseende Rekryteringskonsulter. Totalt inkom åtta leverantörer med anbud och Region Gotland kommer att teckna avtal med Bemannia för rekrytering av högre chefer samt nyckelpersoner inom regionens verksamhet.

– Vi är mycket stolta över att Region Gotland ger oss förtroendet att leverera rekryteringstjänster till regionen. Vi har kunnat offerera regionen konsulter med tydlig strategi och kompetens som motsvarar regionens förväntningar, säger Staffan Bruzelius, VD för Bemannia koncernen.

Region Gotland har genomfört en upphandling avseende Rekryteringskonsulter. Totalt inkom åtta leverantörer med anbud och Region Gotland kommer att teckna avtal med Bemannia för rekrytering av högre chefer samt nyckelpersoner inom regionens verksamhet.

Avtalet sträcker sig på två år med möjlighet till förlängning av avtalsperioden två gånger om upp till 12 månader vardera. Bemannia vann över leverantörerna Vinator, Source, Staffup, Manpower mfl.

– Vi är mycket stolta över att Region Gotland ger oss förtroendet att leverera rekryteringstjänster till regionen. Vi har kunnat offerera regionen konsulter med tydlig strategi och kompetens som motsvarar regionens förväntningar, säger Staffan Bruzelius, VD för Bemannia koncernen.

– Att vi vinner denna upphandling av chefsrekryteringar är strategiskt viktigt för oss inom Bemannia, då vi senaste tre åren satsat på att etablera oss inom rekrytering. Vår målsättning är att det ska vara lika självklart att förknippa Bemannia med Rekrytering liksom att vi förknippas med Bemanning till den offentliga sektorn.

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk samt Cision

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia