Bemannia vinner upphandling för 400 miljoner till Försvarsmakten

Bemannia kom segrande ur den hårda striden mot de 16 företag, marknadens största aktörer och som var med i upphandlingen av bemanningstjänster till Försvarsmakten. Uppdraget innefattar Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och omfattar hela Sverige.

De områden som bemanningsavtalet omfattar är Kontor/administration, Personal, IT,Ekonomi/finans samt Lager/förråd. Försvarsmakten finns på flertalet orter i Sverige och utgången av upphandlingen innebär att Bemannia expanderar mer och kommer att starta fler kontor runt om i Sverige. Avtalstiden är fram till februari 2014 med option på 2 år.

– Att vinna ett sådant stort och kvalificerat ramavtal är ytterligare en fjäder i Bemannias hatt. Vi kommer att ta ett stort steg framåt i vår utveckling och framtiden ser verkligen spännande ut.

Denna upphandling var den första som vi medverkat i och formen var en live-auktion som varade i 12 timmar och 45 minuter i sträck – och där kom vi ut som segrare och rangordnadsom nr 1 i avtalsområdena – Kontor/administration, Personal, Ekonomi/Finans och Lagar/Förråd samt rangordnad som nr 3 inom IT, säger Bemannias VD Staffan Bruzelius.

Försvarsmaktens verksamhet styrs med uppdrag från regeringen och innehåller bland annat uppgifter med mål och krav på resultat. Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges värden och intressen. Ensam och tillsammans med andra genom insatser både i Sverige, i närområdet och utanför det. Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer och skickar förband till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runtom i världen. Dels för att hjälpa andra och dels för att stödja svenska säkerhetspolitiska intressen. Försvarsmaktens unika kompetens är väpnad strid.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia