Rekryteringsavtal med FMV och Försvaret

Bemannia är en av tre leverantörer som utsetts som leverantör till Försvarets Materielverk gällande rekrytering av specialister inom FMV:s samtliga yrkeskategorier. Till detta avtal har även Försvarsmakten möjlighet att avropa rekryteringstjänster vilka beräknas omfatta totalt 700 tjänster per år.

Ramavtalsperioden sträcker sig över ett år med möjlighet för parterna att förlänga avtalet i yttrligare 2 år. Utöver Bemannia har FMV tilldelat två andra leverantörer bland totalt 18 inkomna anbud.

Bemannia är en av tre leverantörer som utsetts som leverantör till Försvarets Materielverk gällande rekrytering av specialister inom FMV:s samtliga yrkeskategorier. Till detta avtal har även Försvarsmakten möjlighet att avropa rekryteringstjänster vilka beräknas omfatta totalt 700 tjänster per år.

Ramavtalsperioden sträcker sig över ett år med möjlighet för parterna att förlänga avtalet i yttrligare 2 år. Utöver Bemannia har FMV tilldelat två andra leverantörer bland totalt 18 inkomna anbud.

– Vi tycker att det är hedersamt att Bemannia utsetts som en nyckelfigur vid statliga tillsättningar till Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Vi kommer att göra vår yttersta för att leva upp till det förtroende FMV har gett oss vid denna tilldelning, säger Bemannias VD Staffan Bruzelius.

– Att Bemannia valts som leverantör till den organisation som anställer i särklass flest medarbetare på den svenska arbetsmarknaden ser vi som en utmaning och ett mått på kvalitet på våra tjänster.

Pressmeddelandet finns även på MyNewsdesk samt Cision

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia