Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen

Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen om bemanningstjänster inom Ekonomi, Information och Kontorsadministration.
– ”Vi är stolta att äntligen skriva avtal med Finansinspektionen och ser fram emot att få leverera duktiga och kompetenta personer på dessa avrop”, säger Staffan Bruzelius, vd för Bemannia AB (publ) och koncernchef på Bemannia Group.

Finansinspektionen (FI) ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning när det gäller finansiella marknader och finansiella företag. FI ansvarar också för att samordna tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella systemet. FI ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom att informera samt initiera privat ekonomisk utbildning.

– Efter en lång debatt i pressen har vi på Bemannia nu fått klart för oss att det råder delade meningar inom den offentlig upphandlingen, om vem som skriver under ett anbud. Bemannia kommer dock inte att ändra på sin policy, utan kommer även fortsättningsvis att låta behörig firmatecknare skriva under sådana anbud.

– Vi är i alla fall stolta att äntligen skriva avtal med Finansinspektionen och ser fram emot att få leverera duktiga och kompetenta personer på dessa avrop, säger Staffan Bruzelius, vd för Bemannia AB (publ) och koncernchef på Bemannia Group.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia