Familjebostäder i Göteborg tecknar avtal

Bemannia skriver ramavtal med Familjebostäder i Göteborg.
Familjebostäder i Göteborg har under hösten genomfört en upphandling avseende bemanningstjänster. Uppdragsbehovet är inom alla förekommande tjänster, exempelvis inom ekonomi, marknad, inköp mfl.

Familjebostäder i Göteborg AB äger och förvaltar drygt 18 000 bostadslägenheter i Göteborg. I nära samverkan med sina kunder utvecklar de levande stadsdelar som skapar bestående värden för deras kunder, medarbetare och ägare. Familjebostäder har lägenheter i så gott som hela stan. Från Donsö och Styrsö i kustbandet till centrum, Tynnered, Hisingen, Gärdsås, Eriksbo och natursköna Bergsjön längst i nordost. I Majorna och Kungsladugård har vi lägenheter i de unika landshövdingehusen. Familjebostäder är ca 250 medarbetare och har en årlig omsättning på ca en miljard kronor. Familjebostäder är ett helägt bolag av Göteborgs Stad via Förvaltnings AB Framtiden

Avtalstiden är fram till 2013-11-30 med möjlighet till 1 års förlängning.

– Detta är återigen ett kvitto på att företaget Bemannia och vår organisation är på väg rätt mot de uppsatta målet. De uppdrag som detta ramavtal för med sig är ett mycket bra tillskott till vårt relativt nyöppnade kontor i Göteborg. Vi kommer också i samband med detta också förstärka våra resurser i regionen för att ta emot den beräknade volymen som detta medför, säger Staffan Bruzelius VD på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia