Bemannia blev rangordnad etta och skriver avtal med Ekerö kommun

Bemannia blev rangordnad etta i upphandlingen av administrativa tjänster med Ekerö kommun. Avtalet om administrativa tjänster omfattar receptionist, arkivarie, administrativ personal, vaktmästare, socialsekreterare, handläggare LSS, biståndshandläggare äldreomsorg, controller, redovisningsekonom, upphandlare och It-tekniker och löper fram till 2014-04-30 med möjlighet till förlängning.

-”Det är alltid glädjande att bli rangordnad etta, nu ser vi på Bemannia fram emot att få bemanna Ekerö kommun med våra kompetenta konsulter. Bemannia skriver fler och fler avtal med Stockholms kommuner vilket jag och mina medarbetare tycker är mycket positivt”, säger Staffan Bruzelius, koncernchef, Bemannia Group.

Upphandlingen omfattade flera verksamhetsområden där Ekerö kommun mottog anbud från 27 olika bemanningsföretag. Bemannia la anbud inom området administrativa tjänster och blev rangordnad etta. Avtalet avses tecknas fr.o.m. 2012-06-11 t.o.m. 2014-04-30 med option på förlängning fram till 2016-04-30.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia