Bemannia tecknar avtal med Göteborgs Stad

Bemannia tecknar avtal med Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har i upphandling utvärderat Bemannia till leverantör av inhyrning av personal – socialtjänst. De yrkesroller som omfattas är: Socialsekreterare Förste socialsekreterare Konsult för utförandetjänst inom individ- och familjeomsorg...
Bemannia tecknar avtal med Ale kommun

Bemannia tecknar avtal med Ale kommun

Ale kommun har i upphandling tecknat avtal med Bemannia som leverantör av bemanningstjänster. Bemannia bistår med konsulter inom administrativa tjänster vid behov. Ramavtalet började gälla 2022-01-01. Bemannia har med över 40 års erfarenhet i branschen möjlighet att...
Bemannia sponsrar AIK damhockey i SDHL

Bemannia sponsrar AIK damhockey i SDHL

Bemannia har ingått sponsringsavtal med AIK:s A-damlag i SDHL säsongerna 22/23 och 23/24. ”Oerhört glädjande att Bemannia, som varit en partner till herrarna under flera år, nu väljer att även bli partner till våra damer. Det tyder på att damhockey är på frammarsch...
Bemannia tecknar avtal med  Örebro kommun

Bemannia tecknar avtal med Örebro kommun

Örebro kommun har i upphandling valt Bemannia som leverantör av bemanningstjänsterna chefer, specialister och generalister samt assistenter/administratörer. Bemannia kommer att bistå med konsulter inom dessa områden vid behov, för kortare och längre uppdrag. Avtalet...
Bemannia tecknar avtal med Eslövs kommun

Bemannia tecknar avtal med Eslövs kommun

Eslövs kommun har i upphandling valt Bemannia som leverantör av bemanningstjänster av socionomer. Bemannia har bedömts vara en leverantör med bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Avtalet sträcker sig 2 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 perioder...