Bemannia tecknar ramavtal med Socialstyrelsen

Bemannia tecknar ramavtal med Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har genomfört en upphandling då de har ett behov av kompetensförsörjning. Bemannia är ett av de sju anbudsgivare som har blivit tilldelade avtalet. Avtalstiden är på tre år och sex månader, maximalt fyra år. Bemannia kommer således att bistå med...
Bemannia tecknar ramavtal med SKL kommentus

Bemannia tecknar ramavtal med SKL kommentus

Bemannia tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral. Detta efter att det står klart att Bemannia är en av de som vinner ramavtalet avseende socialsekreterare och chefer. Avtalet gäller t.o.m. 2025 och kan avropas av 11 myndigheter, exempelvis Danderyds kommun,...
Bemannia godkänd leverantör till Sandvikens kommun

Bemannia godkänd leverantör till Sandvikens kommun

Sandviken kommun godkänner Bemannia såsom leverantör av IT-konsulter. Bemannia är godkänd att leverera IT-konsulter inom området ”Support och Administration” vid anbudsförfrågningar och kommer således att bistå med konsulter vid behov i enlighet med de...
Bemannia tecknar ramavtal med Fagersta kommun

Bemannia tecknar ramavtal med Fagersta kommun

Fagersta kommun har behov av bemanningspersonal inom socialtjänsten tillsammans med Norbergs kommun. Bemannia är ett av de företag som tilldelades uppdraget och ser fram emot samarbetet. Uppdraget består i att leverera bemanningspersonal till Fagersta kommun inom:...
Bemannia tecknar avtal med Swedavia

Bemannia tecknar avtal med Swedavia

Bemannia och Swedavia har tecknat avtal för bemanningstjänster för att täcka Swedavia’s behov av resursförstärkning vid exempelvis arbetstoppar, ordinarie personals frånvaro och i väntan på nyrekrytering. Bemannia är en av fem leverantörer som tilldelades...