Bemannia tecknar avtal med Göteborgs Stad

Bemannia tecknar avtal med Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har i upphandling utvärderat Bemannia till leverantör av inhyrning av personal inom ekonomi, personal/HR och administration. Bemannia är rangordnad som nummer 1 i samtliga dessa kategorier. De tjänster som omfattas är: Ekonomi Ekonomiassistent 1...
Bemannia tecknar avtal med Ekerö kommun

Bemannia tecknar avtal med Ekerö kommun

Ekerö kommun har tecknat avtal med Bemannia avseende bemanning av personal inom socialtjänstens myndighetsutövning. Avtalet gäller uppdrag för kortare och längre perioder inom socialförvaltningen. Upphandlingen omfattar följande yrkeskategorier: Socialsekreterare...
Bemannia tecknar avtal med Umeå kommun

Bemannia tecknar avtal med Umeå kommun

Umeå kommun har i upphandling valt Bemannia avseende bemanningstjänster inom administration. Bemannia kommer att bistå med bemanningstjänster inom administration, för kortare och längre uppdrag. Avtalet är värderat till 9,6 miljon per år och avtalstiden löper från...
Bemannia tecknar avtal med Sölvesborgs kommun

Bemannia tecknar avtal med Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun har i upphandling valt Bemannia som leverantör att bemanna avseende socionomer. Bemannia kommer att bistå med socionomer, för kortare och längre uppdrag. Avtalet löper från 2022-06-05 och fyra år framåt. Bemannia har med över 40 års erfarenhet i...