Under datumen 25/6 – 3/8 har vi sommartider på vår växel.
Vi har då öppet mellan klockan 08.00 – 17.00 på vardagar.

Boka en vikarie

Planering*