Bemannia ansluter sig

Bemannia ansluter sig till Bemanningsföretagen och skriver kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet

Bemannia har verkat inom bemanningsbranschen sedan år 2002 men har anor från 30 år i branschen. Bolaget har beslutat sig för att ansluta sig till Bemanningsföretagen/Almega – den branschorganisation som verkar inom branschen. Bolaget har också ansökt om auktorisation.

Bemannia ansluter sig till Bemanningsföretagen och skriver kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet

Bemannia har verkat inom bemanningsbranschen sedan år 2002 men har anor från 30 år i branschen. Bolaget har beslutat sig för att ansluta sig till Bemanningsföretagen/Almega – den branschorganisation som verkar inom branschen. Bolaget har också ansökt om auktorisation.

Bemannia har redan sommaren år 2011 haft möten med Bemanningsföretagen för att diskutera ett framtida medlemskap och beslutet fattades i början på november att medlemskap skulle sökas. Detta var långt innan påtryckningar från fackförbunden började – speciellt ST-Facket – som nyligen har gått bärsärkagång runt Bemannias offentliga kunder. Kunderna har blivit anklagade för att ha tecknat avtal med ett bolag som inte har kollektivavtal och syftat på att deras upphandling skulle vara fel på något sätt. Som LOU – lagen om offentlig upphandling – idag är skrivet – så får man inte särskilja bolag som inte har kollektivavtal eller som inte är auktoriserade – något som facket tydligen inte tagit någon som helst hänsyn till.

-Det är olyckligt att man använder vår hemsida som informationsunderlag så att man systematiskt kan kontakta de 31 kommuner, landsting och statliga bolag som vi har avtal med idag – och därigenom ifrågasätta deras upphandlingskrav och moral. Dessa kunder har absolut följt lagen till punkt och pricka och ingen skugga ska falla över dem – de har följt det gällande regelverket.

-Ännu mer olyckligare skulle det vara OM de tog hänsyn till detta och därigenom valde leverantörer, som i och för sig omfattas av sådana avtal men inte uppfyllde andra SKA-krav – för att inte störa sig med facken. Denna självreglering skulle då leda till att de begick lagbrott själva. Något sådant vill nog ingen att våra kommuner och myndigheter ska syssla med.

-Vi hoppas nu att häxjakten denna gång är över – Bemannia omfattas från och med 1 januari 2012 av kollektivavtal och kommer att fortsätta framgångssagan många år framöver.

-Vi ser fram emot att nu få arbetsro och att våra medarbetare över hela Sverige får det goda mottagande och den uppskattning som de normalt brukar få, säger Staffan Bruzelius VD på Bemannia.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia