Bemannia vinner Kungsbacka kommuns upphandling avseende bemanningstjänster

Av Kungsbacka kommuns tilldelningsbeslut har det framkommit att kommunen väljer att teckna avtal med Bemannia gällande leverans av bemanningstjänster inom kategorin Administration.

Med totalt tio inkomna anbud var det Bemannia som vann inom samtliga kategorier, Ekonomi, HR, Kommunikation samt Övriga kontorstjänster. Syftet är att tillgodose Kungsbacka kommuns behov av att komplettera kommunens anställda vid exempelvis arbetstoppar och vid personalfrånvaro.

Staffan Bruzelius, Koncernchef på Bemannia är mycket glad över detta tilldelningsbeslut:

– Vi är många som arbetar hårt för att vi ska vinna upphandlingar och vi är alla väldigt glada och tacksamma för detta tilldelningsbeslut. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Kungsbacka Kommun och att få leverera kompetenta resurser, avslutar Staffan Bruzelius.

Avtalstiden är 24 månader med chans till förlängning om maximalt 24 månader fördelat på högst fyra tillfällen. Samarbetet är beräknat att starta 2014-02-01.

För mer information kontakta Staffan Bruzelius,
E-post: vd@bemannia.se
Telefon: 08-845 300 eller 0771-84 53 00
Facebook: www.facebook.se/Bemannia
Twitter: @bemannia